CONSULTORIA I ASSESORIA TÈCNICA ALIMENTÀRIA BAGES (MANRESA, AVINYÓ, SANT FRUITÓS DE BAGES,…)

Higiene Alimentaria és una CONSULTORIA I ASSESSORIA TÈCNICA ALIMENTÀRIA QUE OFEREIX EL SEUS SERVEIS AL BAGES (MANRESA, AVINYÓ, SANT FRUITÓS DE BAGES, …), realitzant els serveis tècnics d’Assessorament Tècnic i Consultoria Alimentària al Bages especialitzada en la industria Agroalimentàra, amb més de 10 anys d’experiència.

Com a CONSULTORA I ASSESSORIA ALIMENTÀRIA A MANRESA I EL BAGES, oferim la nostra experiència per permetre l’assoliment dels objectius de qualitat i seguretat alimentària en base als estàndards normatius en els que oferim:

Implantació de Normes de Qualitat (Implantació i Auditories Internes de Normes ISO / IFS / BRC, Implantació de Sistemes Integrats de Gestió, Denominacions d’Origen, Inscripció en Agricultura Ecològica,…)

Assessorament jurídic alimentari (Revisió d’Etiquetatge, Estudis de Vida Útil de Producte, Etiquetatge Nutricional, Auditories Legals,  Llistes Marc, Assessorament per la Importació i Exportació de Productes Alimentaris, Auditories alimentaries…)

Formació alimentària (Higiene i Seguretat Alimentària, Formació de Manipulació d’Aliments, Formació en Higiene Alimentaria i APPCC …)

Tenim una amplia experiència en la CONSULTORIA I L’ASSESSORAMENT ALIMENTÀRI A LA CIUTAT DE MANRESA. Si vols més informació sobre la implantació de IFS, ISO, BRC, APPCC a Vic. Envia’ns un correu electrònic i bé trruca’ns. Més informació a la pagina de contacte. 

FORMACIÓ / CURS MANIPULADOR D’ALIMENTS I PER QUÈ PARLEN DE CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS.

El carnet de manipulador d’aliments forma part del passat, i de fet és un concepte del qual no s’hauria de parlar, pel que des del punt de vista legal ja no existeix. Ho hem de dir així, per què encara hi ha molts àmbits que es parlen, així com hi ha molts centres de formació que així ho anuncien. Això és així, per què durant uns anys si que va existir el Carnet de Manipulador d’Aliments, que habilitava a les persones que havien d’estar en contacte amb productes alimentaris.

El RD 2505/1983, parlava de l’educació en matèria d’aliments com la millor garantia per prevenir les malalties de transmissió alimentària, pel que ses va implantar el Carnet de Manipulador d’Aliments amb la finalitat de justificar aquest aspecte, el qual tenia una vigència de 4 anys des de la seva expedició. Les empreses que ho expedien i o bé renovaven el carnet de manipulador d’aliments, tenien que estar controlades per les administracions públiques.

Posteriorment el RD 2207/1997 i el RD 202/2002, dirien que són les empreses les encarregades de garantir la Seguretat dels seus productes, garantint la formació adequada als treballadors per la manipulació dels seus productes alimentaris (ja que no té sentit fer formació de menjars preparats en una empresa de productes làctics o càrnics), essent l’Autoritat competent l’encarregada de que es complissin les normes en matèria d’higiene.

Finalment el RD 109/2010, va modificar diverses normes en matèria sanitària, i les entitats formadores ja no tenen que estar autoritzades per l’administració, la qual tampoc revisa la formació.

Així mateix els Reglaments 852/2004 i 853/2004, identifica que les empreses seran les encarregades de la formació als manipuladors d’aliments i de les correctes pràctiques de manipulació.

Des d’Higiene Alimentària oferim formació i cursos de manipuladors d’aliments realitzant aquesta tasca a tot Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Vic, Olot, Figueres, Sabadell, El Prat de Llobregat, Terrassa, Manresa, Reus, Badalona, Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat, Berga, Sant Cugat del Vallès, …). Ens diferenciem per què fem una formació adaptada al procés del client i a les seves necessitats productives, coordinant-nos amb la planificació de producció. Aquesta formació també us podem tramitar la bonificació a través de la fundació Tripartita. Demana més informació des de l’apartat de contacte.

CONSULTORIA I ASSESSORIA ALIMENTARIA GIRONA

Higiene Alimentaria és una CONSULTORIA I ASSESSORIA TÈCNICA ALIMENTÀRIA A GIRONA, que realitza els serveis tècnics d’Assessorament Tècnic i Consultora Alimentària a Girona especialitzada en la industria Agroalimentària, amb més de 10 anys d’experiència. En aquest sentit donem servei a la província de Girona en municipis com Girona, Figueres, Olot, Banyoles, Blanes, Lloret de Mar, Palafrugell, …

Com a CONSULTORA ALIMENTÀRIA A GIRONA oferim la nostra experiència per la millora de la higiene dels processos, la millora de gestió de qualitat de l’empresa i l’optimització de recursos, per tal de permetre l’assoliment dels objectius de qualitat i seguretat alimentària en base als estàndards normatius en els que oferim:

Implantació de Normes de Qualitat (Normes ISO / IFS / BRC, Implantació de Sistemes Integrats de Gestió, Denominacions d’Origen, Inscripció en Agricultura Ecològica,…)

Assessorament jurídic alimentari (Revisió d’Etiquetatge, Estudis de Vida Útil de Producte, Etiquetatge Nutricional, Auditories Legals,  Llistes Marc, Assessorament per la Importació i Exportació de Productes Alimentaris, Auditories alimentaries…)

Formació alimentària (Higiene i Seguretat Alimentària, Formació de Manipulació d’Aliments, Formació en Higiene Alimentaria i APPCC …)

Tenim una amplia experiència en la CONSULTORIAALIMENTÀRIA A LA CIUTAT DE GIRONA, realitzant el corresponent assessorament. Si vols més informació sobre la implantació de IFS, ISO, BRC, APPCC. Envia’ns un correu electrònic i bé truca’ns. Més informació a la pagina de contacte. 

HIGIENE ALIMENTARIA CONSULTORIA I ASSESORIA ALIMENTARIA IMPLANTADA A OLOT

A Higiene Alimentària portem més de 10 anys realitzant tasques de Consultoria Alimentària. Com a Consultors especialitzats en la Industria Agroalimentària oferim els nostres serveis des de fa més de 3 anys a Olot i d’altres municipis de la Garrotxa, realitzant la implantació de normes en Seguretat Alimentària (IFS, BRC, ISO 9001, …); Assessorament jurídic alimentari (Revisió d’etiquetatge, Sistema Auditat d’autocontrols per l’exportació – SAE, Implantació i Seguiment de APPCC – Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control,…); Formació en matèria de seguretat Alimentària (Formació de Manipuladors d’Aliments). Durant aquests anys a Olot i municipis de la Garrotxa hem col·laborat estretament amb empreses alimentàries, el que ens ha permès donar servei dins de l’Àmbit de l’Assessorament i Consultoria Alimentària.  Com a consultors alimentaris podeu contactar a través del nostre formulari de contacte de la web.

CONSULTAR REGISTRE SANITARI RSIPAC / RGSEEAA

Si voleu consultar el Registre Sanitari d’Industries i Empreses Agroalimentàries us deixem 2 enllaços interessants, en el que podeu realitzar les consultes oportunes corresponents. Aquests 2 cercadors de Registres de Sanitaris us permetran consultar cadascuna de les empreses alimentàries a partir dels organismes oficials.

En el cas de la Generalitat de Catalunya i dins de l’àmbit de Catalunya (RSIPAC), podeu consultar aquelles empreses que disposen de Registre Sanitari a través d’aquest enllaç.

En el cas de l’àmbit estatal, podeu realitzar les consultes de Registres Sanitaris (RGSEEAA) a través de la següent web.

Recordem que és necessari al inscripció en el registre Sanitari de les següents empreses:

 • Les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà; Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior; Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
 • Les empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
 • Les instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc. (restauració col·lectiva social).

Des d’Higiene Alimentària us podem assessorar en la obtenció, trasllat, ampliació del vostre Registre Sanitari. Per poder tenir més informació al respecte ho podeu fer a través del nostre formulari de contacte.

CERTIFICACIÓ / IMPLANTACIÓ SAE (SISTEMA AUTOCONTROL ESPECÍFIC PER A L’EXPORTACIÓ A TERCERS PAÏSOS)

Des de l’1 de març de 2016, el RD 993/2014, de 28 de novembre, pel que s’estableix el procediment y de la certificació veterinària oficial per a l’exportació, exigeix als establiments productors finals que tinguin intenció d’exportar productes alimentaris d’origen animal a països amb requisits addicionals als aplicats dins de la Unió Europea, a tenir implantat un Sistema de D’Autocontrol Específic  (SAE)- IMPLANTAR SAE EXPORTACIÓ. El SAE, deroga les Llistes Marc fins abans de l’entrada en vigir del Reial Decret.

L’acreditació del compliment dels requisits de traçabilitat i de sanitat animal exigits pel als importadors s’han de realitzar per part d’un organisme de control, amb una validesa de 3 anys, amb auditories anuals pels seu manteniment. La certificació SAE té com a finalitat de simplificat els tràmits d’exportació, millora de la traçabilitat i garanties sanitàries, millorar la comunicació entre organismes, …

Les empreses poden adaptar el seu SAE a les característiques particulars i integrar-ho amb els seus sistemes d’autocontrol o gestió.

El SAE ha d’estar format almenys pels següents elements:

 • Identificació del responsable del sistema.
 • Comprovació del compliment dels requisits específics (Autocontrols):
  • Procediment documentat de definició d’especificacions de producte en funció del destí.
  • Procediment documentat d’homologació de proveïdors.
  • Procediment documentat de verificació de proveïdors.
 • Procediment documentat de la traçabilitat, identificació u segregació de la mercaderia destinada a l’exportació.
 • Procediment documentat de formació de les partides derivades a l’exportació.
 • Procediment documentat de revisió del SAE.

Per consultar les entitats certificadores de SAE, així com la seva informació en detall ho podeu fer a través del següent enllaç.

A Higiene Alimentària oferim el serveis d’Assessorament Alimentària, entre els que cal destacar el de l’Assessorament en el Sistema d’autocontrol Específic SAE, dissenyant i realitzant les tasques de consultoria en la seva implantació (IMPLANTACIÓ SAE EXPORTACIÓ). Podeu  demanar-nos més informació sobre el SAE a través del nostre formulari de contacte.

CONSULTORIA I ASSESSORIA ALIMENTÀRIA A LA GARROTXA

Higiene Alimentaria és una empresa d’Assessorament Tècnic, Consultoria i Assesoria Alimentària que ofereix els seus serveis a la Garrotxa (Argelaguer, Besalú, Mieres, Olot, Les Preses, Santa Pau, Vall d’en Bas,…). Estem especialitzats en la industria agroalimentària i estem capacitats per donar solucions als requeriments normatius, així com oferint el servei d’outsourcing per tal d’adaptar-nos millor a les necessitats de l’empreses.

Com a CONSULTORA ALIMENTÀRIA QUE OFEREIX ELS SERVEIS A OLOT I A LA COMARCA DE LA GARROTXA oferim la nostra experiència per la millora de la higiene dels processos, la millora de gestió de qualitat de l’empresa i l’optimització de recursos, per tal de permetre l’assoliment dels objectius de qualitat i seguretat alimentària en base als estàndards normatius.

Amb més de 10 anys d’experiència en el món de la consultoria en diferents sectors agroalimentaris amb personal qualificat, et podem oferir:

Implantació de Normes de Qualitat (Normes ISO / IFS / BRC, Implantació de Sistemes Integrats de Gestió, Denominacions d’Origen, Inscripció en Agricultura Ecològica,…)

Assessorament jurídic alimentari (Revisió d’Etiquetatge, Estudis de Vida Útil de Producte, Etiquetatge Nutricional, Auditories Legals,  Llistes Marc, Assessorament per la Importació i Exportació de Productes Alimentaris, Auditories alimentaries…)

Formació alimentària (Higiene i Seguretat Alimentària, Formació de Manipulació d’Aliments, Formació en Higiene Alimentaria i APPCC …)

Tenim una amplia experiència en la CONSULTORIA ALIMENTÀRIA A LA CIUTAT D’OLOT (17800) COMARCA DE LA GARROTXA. Si vols més informació sobre la implantació de IFS, ISO, BRC, APPCC a Olot. Envia’ns un correu electrònic o bé truca’ns.

CONSULTORIA I ASSESSORIA ALIMENTÀRIA VIC

Higiene Alimentaria és una empresa d’Assessorament Tècnic i Consultoria Alimentària que ofereix els seus serveis a Vic especialitzada en la Industria Agroalimentària, capacitada per donar solucions als requeriments normatius, així com oferint el servei d’outsourcing per tal d’adaptar-nos millor a les necessitats de l’empresa.

Com a CONSULTORA I ASSESORIA ALIMENTÀRIA A VIC oferim la nostra experiència per la millora de la higiene dels processos, la millora de gestió de qualitat de l’empresa i l’optimització de recursos, per tal de permetre l’assoliment dels objectius de qualitat i seguretat alimentària en base als estàndards normatius.

Amb més de 10 anys d’experiència en el món de la consultoria en diferents sectors agroalimentaris amb personal qualificat, et podem oferir:

Implantació de Normes de Qualitat (Normes ISO / IFS / BRC, Implantació de Sistemes Integrats de Gestió, Denominacions d’Origen, Inscripció en Agricultura Ecològica,…)

Assessorament jurídic alimentari (Revisió d’Etiquetatge, Estudis de Vida Útil de Producte, Etiquetatge Nutricional, Auditories Legals,  Sistema Auditat d’Autocontrols (SAE) , Assessorament per la Importació i Exportació de Productes Alimentaris, Auditories alimentaries…)

Formació alimentària (Higiene i Seguretat Alimentària, Formació de Manipulació d’Aliments, Formació en Higiene Alimentaria i APPCC …)

Tenim una amplia experiència en la CONSULTORIA ALIMENTÀRIA A LA CIUTAT DE VIC (08500) COMARCA D’OSONA. Si vols més informació sobre la implantació de IFS, ISO, BRC, APPCC a Vic. Envia’ns un correu electrònic o bé truca’ns.

CELIFAST: Test ràpid intolerància al guten o celiaquía.

Tot i que en el nostre blog normalment només tractem temes relacionats amb la seguretat alimentària, aquest cop ens fem resó d’una novetat científica de les persones intolerants al gluten. Recentment investigadors de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) han creat una prova que detecta la celiaquia en 10 minuts i de manera senzilla similar a un glucòmetre, sense  haver de realitzar biopsia, ja que es detecta a partir de un biosensor que analitza la sang. Aquest projecte ha guanyat el concurs Valortec d’ACCÍÓ, a partir del programa de generació d’idees  de l’any 2013. Actualment la prova que s’anomena CELIFAST, està en fase de validació clínica i s’està valorant quina és la millor manera de comercialitzar el kit.
La intoelerància al Gluten o la celiaquia, és una malaltia que afeta al 1% de la població, i que en molts cassos passa molt de temps fins la seva detecció. Les indústries alimentàries i els establiments restauradors  han detectat aquest nínxol de mercat, i ofereixen molts productes amb baix contingut o sense gluten, en el que utilitzar matèries primeres sense gluten i disposar de 2 línies de producció diferenciades, és la manera d’evitar que els productes elaborats afectin al consumidor amb aquesta afecció.

Modificació de la Llista Marc: RD 993/2014, sobre procediment i requisits de certificació per l’exportació.

Recentment es va publicar el RD 993/2014, de 28 de novembre, pel que s’estableix el procediment i requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació. Així doncs, queda derogat el RD 265/2008, de 22 de febrer pel que s’estableix la Llista Marc, d’establiments registrats per a l’exportació de carn i productes carnis.

 

El nou reglament és d’aplicació als exportadors de productes d’origen animal destinat a consum humà (productes carnis, ous, peixos, mol·lusc i derivats, productes làctics, formatges, mel, …) directament o per d’altres operadors comercials.

 

Així doncs quan el país destí exigeixi requisits diferents i/o addicionals als de la Unió Europea serà necessari certificar el compliment dels requisits de traçabilitat i de sanitat animal exigits pel país destí, mitjançant la certificació del seu sistema d’autocontrol específic a través d’un organisme independent de control. En aquest sentit el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente ha publicat el Protocol de certificació per a l’exportació veterinària. La seva sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’aplicatiu web CEXGAN.

 

Per últim, els establiments que es trobaven inscrits en la Llista Marc, disposen com a màxim fins el 30 de juny de 2016 (18 mesos després de de la data de publicació del nou Reial Decret), per tal d’adequar-se al nou marc normatiu.