FORMACIÓ / CURS MANIPULADOR D’ALIMENTS I PER QUÈ PARLEN DE CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS.

El carnet de manipulador d’aliments forma part del passat, i de fet és un concepte del qual no s’hauria de parlar, pel que des del punt de vista legal ja no existeix. Ho hem de dir així, per què encara hi ha molts àmbits que es parlen, així com hi ha molts centres de formació que així ho anuncien. Això és així, per què durant uns anys si que va existir el Carnet de Manipulador d’Aliments, que habilitava a les persones que havien d’estar en contacte amb productes alimentaris.

El RD 2505/1983, parlava de l’educació en matèria d’aliments com la millor garantia per prevenir les malalties de transmissió alimentària, pel que ses va implantar el Carnet de Manipulador d’Aliments amb la finalitat de justificar aquest aspecte, el qual tenia una vigència de 4 anys des de la seva expedició. Les empreses que ho expedien i o bé renovaven el carnet de manipulador d’aliments, tenien que estar controlades per les administracions públiques.

Posteriorment el RD 2207/1997 i el RD 202/2002, dirien que són les empreses les encarregades de garantir la Seguretat dels seus productes, garantint la formació adequada als treballadors per la manipulació dels seus productes alimentaris (ja que no té sentit fer formació de menjars preparats en una empresa de productes làctics o càrnics), essent l’Autoritat competent l’encarregada de que es complissin les normes en matèria d’higiene.

Finalment el RD 109/2010, va modificar diverses normes en matèria sanitària, i les entitats formadores ja no tenen que estar autoritzades per l’administració, la qual tampoc revisa la formació.

Així mateix els Reglaments 852/2004 i 853/2004, identifica que les empreses seran les encarregades de la formació als manipuladors d’aliments i de les correctes pràctiques de manipulació.

Des d’Higiene Alimentària oferim formació i cursos de manipuladors d’aliments realitzant aquesta tasca a tot Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Vic, Olot, Figueres, Sabadell, El Prat de Llobregat, Terrassa, Manresa, Reus, Badalona, Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat, Berga, Sant Cugat del Vallès, …). Ens diferenciem per què fem una formació adaptada al procés del client i a les seves necessitats productives, coordinant-nos amb la planificació de producció. Aquesta formació també us podem tramitar la bonificació a través de la fundació Tripartita. Demana més informació des de l’apartat de contacte.