Guia de pràctiques correctes d’higiene en la producció i comercialització d’ous ecològics.

 

L’Associació de Productors d’Ous Ecològics de Catalunya (APOEC) ha elaborat una Guia en la producció i comercialització d’ous ecológics. Aquesta guia ha estat revisada  pel Grup d’autocontrol de l’ACSA, així com té en compte la legislació general per a la procucció d’ous i l’específica per a la producció ecológica.

La guia està dividida en dos grans blocs: PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

 

També ens indica les mencions facultatives per la categoria A i B, aspectes relacionats amb la Venda de proximitat, normes higièniques i estructurals de les explotacions i models de implantació de AUTOCONTROLS i APPCC.

 

La Guia de pràctiques correctes d’higiene en la producció i comercialització d’ous ecològics reuneix en un sol document els nombrosos requisits que les normes d’higiene alimentària i de producció ecològica imposen als productors i comercialitzadors d’ous ecològics, amb la finalitat d’esclarir el marc legal per ajudar , d’una banda, aquest petit sector a complir la legislació i, d’altra banda, fomentar la creació de noves explotacions.

 

Accés a la guia.

Font: http://www.ruralcat.net