Sector làctic: nova norma de qualitat del iogurt i guia per als elaboradors artesans

En el BOE núm. 102 de 28 d’abril, s’ha publicat el  Reial decret 271/2014, d’11 d’abril, pel qual s’aprova la Norma de Qualitat per al iogurt. Aquest Reial decret entra en vigor el 29 d’abril de 2014.

Aquest Reial decret deroga l’anterior norma de qualitat del iogurt establerta pel  Reial decret 179/2003, i adequa el seu contingut a la nova realitat del mercat i al marc normatiu comunitari.

Aspectes diferenciats:

Requisits etiquetatge: consum preferent en comptes de data de caducitat (que estava establerta en un màxim de 28 dies des de la data de fabricació del producte) per tant són les indústries alimentàries les que han de determinar el tipus de data apropiada a cada producte, així com el seu límit temporal.

Es permet l’ús de nata, llet en pols,  per exemple com a un ingredient làctic en la definició de iogurt, necessari per a l’elaboració dels iogurts cremosos.
Petits establiments elaboradors artesans a Catalunya, caracteritzats per realitzar processos més manuals i de caràcter més artesà durant tota l’elaboració també son els inglou aquesta normativa. D’altra banda  al Octubre del 2013 es presentava editada la  Guia de pràctiques correctes d’higiene per a petits establiments del sector lacti editada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i , que compta amb el reconeixement oficial de les autoritats sanitàries competents en l’àmbit de la seguretat alimentària, aquesta guía ofereix uns criteris assequibles i unificats aplicables tant en l’elaboració de formatge i derivats lactis a Catalunya com en el control oficial . També preten ser un recull d’unes normes i practiques que s’adaptin a la forma de treballar dels artesans, i que permetin alhora mantenir uns criteris per no perdre qualitat durant l’elaboració,  per donar un major control en la seguretat alimentària.