Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector vitivinícola (Vi i Cava)

L’ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària), en data 25/10/2012, va publicar la guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector vinícola. La Guia ha estat elaborada per l’Institut Català de la Vinya i el Vi i el Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia d’Aliments (CeRPTA-UAB), amb la participació de l’Institut del Cava,PIMECAVA, l’Associació Catalana del Vi, l’AssociacióCatalana d’Enòlegs, l’Institut Agrícola, l’Associació de Viticultors del Penedès, la Unió Vinícola de les Comarques de Tarragona, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i els sindicats agraris JARC i ASAJA.

Per descarregar la guia, així com disposar de més informació, ho podeu fer a través d’aquest enllaç: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2967/doc34980.html

Aquesta guia la podem trobar també en castellà Guia de prácticas correctas de higiene para el sector vitivinícolahttp://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir3230/doc34981.html

 

La guia es troba diferenciada en 2 parts, la primera part està dedicada alsprogrames de prerequisits i registres derivats, mentre que la segona partconté l’anàlisi dels perills que podem trobar, els consegüents punts de control i les mesures correctores que ens permeten obtenir una producció de vi i cava més segura per al consum humà. A més la guia disposa d’exemples per la seva aplicació.

A continuació us deixem l’índex de la Guia que us servirà per validar l’aplicació en el vostre projecte.

PREREQUISITS ADAPTATS A LES ACTIVITATS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
Disseny de locals, instal·lacions i equips

Pla de formació dels treballadors

Pla de bones pràctiques de manipulació (BPM)

Pla de manteniment de locals, instal·lacions i equips

Pla de neteja i desinfecció

Pla de control de residus

Pla de control de plagues

Pla de control de l’aigua d’aprovisionament

Pla de control de traçabilitat

Pla de control de proveïdors

Pla de control d’al·lergògens

EL PLA APPCC

Creació de l’equip de treball de l’APPCC

Descripció de les activitats i dels productes

Elaboració dels diagrames de flux

Comprovació del diagrama de flux

Anàlisi de perills i determinació de les mesures preventives. Principi 1

Determinació dels punts de control crític (PCC). Principi 2

Establiment de límits crítics per a cada PCC. Principi 3

Establiment d’un sistema de vigilància per a cada PCC. Principi 4

Adopció de mesures correctores. Principi 5

Comprovació del sistema. Principi 6

Establiment d’un sistema de documentació i registre. Principi 7

Legislació
Índex d’exemples

 

Des d’Higiene Alimentària, us podem donar un cop demà tant en la implantació de les Bones Pràctiques, prerequisits i APPCC en el vostre establiment del vi i del